Så här kan du använda ljud, text, bild och video online

När du ska bygga din egen webbkurs själv så har du en begränsad palett av mediekanaler att förmedla din kunskap via. Undvik att komplicera till det. Du kommer långt på de alternativ jag ger här. Vill du få hela listan med åtta av de mediekanaler du kan använda? Ladda ner PDF:en här.

1. Film/video

Många gillar att ta till sig ett innehåll via video. Även om en video både är linjär och passiv, så engagerar den mer än en text.

Video passar nästan jämt, men i synnerhet när du vill låta någon berätta något. Ställ dig själv framför kameran och berätta men du kan också intervjua eller låta kunder, medarbetare, klienter berätta.

Ofta pratar man rakt in i kameran som du ser mig göra i filmerna i den här kursen.

broken image
2. Bildspelsfilm 
(speakerröst, text och bild)

En slideshow eller ett bildspel är en slags föreläsning med ljud och bild. Det är ett vanligt sätt att visa bilder, nyckelord och andra visuella stöd. Innehållet spelas upp som en film.

En bildspelspresentation passar när du vill förklara skeenden, metoder och processer.

broken image
3. Blandade media/mash-ups

Mash-up innebär att man blandar två olika media, t.ex. video och text i samma fönster. I en kurs kan man till exempel se dig i en film samtidigt som man får se bild på ett komplicerat skeende.

broken image
4. Animerad film/whiteboard animation

Animeringar är också ett bra sätt att förklara skeenden eller processer. Nu finns billiga och enkla programvaror till det.

broken image
broken image
broken image