Film är KING – fortfarande!

Jag trillade jag över den här rapporten härom dagen. 

Det gäller gobala trender i eLearningbranschen.

Sammanfattning:

  • Självstudier:

 Trots förekomsten av sociala nätverk tenderar onlinestudier att vara en ensam aktivitet: 79% av människor väljer att inte studera tillsammans när de är online.

  • Responsive

: Att använda mobila enheter för utbildning är ganska låg jämfört med andra aktiviteter online.

(Det kan vi ju se lite till mans: de flesta av oss använder mobilen till att göra nästan allt men kanske inte alltid till att gå en webbkurs. Men allt fler använder mobilen allt mer. . 

  • Film är king. 

(Jo, men det var väl ingen nyhet... Att vi utnyttjar mediet på ett varierat, levande och relevant sätt är en självklarhet och det förvånar mig att det nämns som en punkt i rapporten. Film har en självklar plats i de flesta digitala lärprodukter. Tricket är att veta när det bäst lämpar sig och på vilket sätt.) 

broken image
broken image