Return to site

Russin-, buzz- och onlinekursfilm

Bygg relation via film på 4 enkla sätt

Det finns oändliga sätt att använda film. Du kan engagera, instruera, informera, inspirera. En film ska bygga relation med dina kunder och kursdeltagare, den ska lyckas kommunicera istället för dig (och frigöra tid så att du kan göra annat).

Så här kan du till exempel använda film:

1. RUSSINFILM
Russinfilmen plockar ett litet och avgränsat kundproblem och löser det snabbt. En russinfilm passar att använda som utbildande marknadsföring, till exempel på Youtube, din blogg eller hemsida.

Säkert finns det många frågor du skulle kunna besvara via film. Det kan vara en tydligt avgränsad LITEN lösning på ett vanligt kundproblem.

Sven Axel Trygg, Smiling Warrior använder till exempel ofta formatet russinvideo för att skapa värde och sprida sin kunskap i små portioner.

2. BUZZFILM
Buzzfilmen skapar buzz och nyfikenhet – den är mer som en uppmanande inbjudan till att klicka vidare i ett säljmaterial eller kanske hemsida. Buzzfilmen funkar som en slags digital inkastare.

3. ONLINEKURSFILM
En lektionsfilm inom ditt ämnesområde kan vara ett exempel på en onlinekursfilm. Filmen är ofta längre – allt mellan 2 minuter till 20 minuter och finns i din blivande onlinekurs som en film bland många andra som steg för steg tar deltagaren från ett läge till ett annat.

(Tips på hur lång en film bör vara sparar vi till ett annat tillfälle.)

4. SIGNATURFILM
Det här är som en presentationsfilm. Den berättar vad du kan göra för kunden. Visserligen presenterar filmen dig, din tjänst och/eller produkt men först och främst berättar den hur du kan lösa kundens problem.

Du kan göra en signaturfilm som en personlig hälsning, berättelse/story eller filmatiserad hisspitch. Ofta kan signaturfilmen ligga i slutet av ditt nyhetsbrev, blogginlägg, eller på din hemsida.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK