Return to site

Russin-, buzz- och webbkursfilm

Bygg relation via film på 4 enkla sätt

Det finns så många sätt att använda film. Du kan instruera, informera, inspirera. En film bygger relation med dina kunder och frigör tid så att du kan göra annat. Dessutom är det enkelt att filma och du kan i stort sett använda det du redan har hemma.

Ladda ner checklistan längst ner.

Så här kan du till exempel använda film:

1. RUSSINFILM
Russinfilm plockar ett litet och avgränsat kundproblem och löser det snabbt. En russinfilm passar att använda som utbildande marknadsföring, till exempel på Youtube, din blogg eller hemsida.

Säkert har du en mängd olika kundproblem du skulle kunna lösa via film på det här sättet?

Sven Axel Trygg, Smiling Warrior använder till exempel ofta formatet russinvideo för att skapa värde och sprida sin kunskap.

2. BUZZFILM
Buzzfilmen skapar buzz och nyfikenhet – den är mer som en uppmanande inbjudan till att klicka vidare i ett säljmaterial eller kanske hemsida. Buzzfilmen funkar som en slags digital inkastare.

3. KURSFILM
Det här är en filmföreläsning inom ditt ämnesområde. Filmen är ofta längre – allt mellan 2 minuter till 20 minuter och finns till exempel i en webbkurs eller som en del i ett webinar.

4. SIGNATURFILM
Det här är en kort film om vad du kan göra för kunden. En kort hälsning, hisspitch eller en snabb presentation av dig och ditt företag i slutet av ditt nyhetsbrev eller blogg.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK