Webbkurs, online-kurs, webinar eller elearning

– Realtidskurs, förproducerad eller hybrid?

Så, vad är en onlinekurs egentligen?

Som du säkert har märkt är begreppen många. Man kan säga webbkurs, ekurs, onlinekurs, elearning, digital utbildning och egentligen mena i stort sett samma sak. Och samtidigt  finns det skillnader mellan de olika begreppen. 

Men vad sägs om att försöka reda ut begreppen? 

Jag måste erkänna, det kommer inte att bli helt lätt. Om jag skulle fråga några kollegor från eLearningbranschen så skulle nog även vi behöva diskutera en stund innan vi (i bästa fall) skulle enas.

Men så här ser jag det: 

Låt oss börja med att plocka fram två begrepp, från 2002, när jag jobbade på Högskolan på Gotland. Där pratade vi om synkrona och anakrona digitala lär- och spelprodukter.

Det verkar vara dags att damma av begreppen igen. 

Anakron = tidsoberoende

Nu när jag googlar ordet för att få en korrekt betydelse för ordet så hittar jag inte ens ordet. Men vi använde begreppet anakron för att beskriva något som är "tidsoberoende" – alltså utanför tiden.

En anakron digital lärprodukt kan till exempel vara en förinspelad kurs. Det är en kurs som dina kunder kan ta del av på de tider som passar henne. Kursen ligger där och väntar tills dess att kunden är redo att ta del av den.

Och här kommer vi till något som många kunskapsexperter uppskattar: när du har skapat en anakron kurs så är den genomförd – en gång för alla. När den väl är klar så blir den som en klon eller som en anställd som kan göra delar av jobbet åt dig medan du kan använda tiden till annat. 

Risken med en anakron lärprodukt kan vara att deltagarna kan tappa styrfart och momentum. 

Kanske känner du igen att du har köpt en kurs, är peppad initialt men att du tappar lusten längst med vägen? Det blev för ensamt. Trögt. Eller kanske nått annat kom emellan. En digital produkt är lätt att glömma bort, den ligger inte som en bok och påminner med sin blotta fysiska närvaro – på skrivbordet, i bokhyllan. Ja, en digital produkt är lätt att glömma bort. 

Många kan berätta att man köpt en kurs och sedan knappt öppnat den.

I en totalt anakron kurs har du inte kontakt med kurstagaren i realtid, denne kan inte ställa följdfrågor och du som avsändare kan inte stämma av och se att de hänger med. Det här ställer avsevärt högre krav på pedagogiken. (Läs mer min CiM-metoden här.)

Synkron ≈ samtidig eller sammanfallande i tid. 

Den synkrona produkten sker här och nu – i realtid. Ett vanligt exempel på det kan vara att du ger ett webinar eller sänder i realtid via Zoom eller Teams, eller dylikt.

Fördelar med en synkron digital utbildning är att du slipper resa, samt att du skapar styrfart och momentum. Med fasta tider ökar oddsen att deltagarna dyker upp och att studierna blir av. Med en synkron sändning stöttar du kurstagaren att faktiskt sätta sig ner och vara aktiv tillsammans med dig och andra i gruppen.

Nackdelen är att du som är kunskapsförmedlare blir låst, precis som du var i klassrummet/föreläsningssalen/coachningsrummet. Ja, du slipper resa till dina kunder _ vilket är en stor vinst – men du har inte frigjort förberedelse- och utbildningstid.

Lösningen är förstås att mixa båda varianterna. För blandar du det asynkrona med det synkrona kan du få det optimala lärandet. Kombinationen ger både variation, frihet och momentum.

Det är det vi inom eLearningbranschen kallar ett BLANDAT LÄRANDE. För de ämnen som kräver viss individualisering och social interaktion är det den enda vägen att gå. 

Det ena alternativet är inte bättre än det andra.

Lösningen är INTE att enbart satsa på SYNKRON utbildning. 

Så lösningen är att: 

1. BLANDA det synkrona och ankarna lärandet. 

2. hitta den OPTIMALA mixen mellan de båda. 

En anakron digital lärprodukt kan till exempel vara en

  • e-bok
  • förproducerade lektoner/motivationsfilmer i t ex webbkurs
  • förproducerade lektoner/motivationsfilmer i t ex membership site
  • automatiserade webinarer

En synkron digital lärprodukt kan till exempel vara

  • realtids
  • sända lektioner/motivationsfilmer i t ex en onlinekurs
  • realtids
  • sända lektioner/motivationsfilmer i t ex en membershipsite
  • realtidssända webinarer

Så nu är frågan: hur ska du göra i din digitala lärprodukt? Vad vill du skapa? Vilka moment i din utbildning passar att sända live? Förinspela? Föredrar du att spela in ditt material i förväg i lugn och ro? Eller vill du sända i realtid? Vad passar kunden? Hur kommer hon att få bäst resultat? Och, hur hittar du den bästa mixen? 

Vad tänker du om det här? Kanske håller du med om en del och inte om annat? Jag är nyfiken på att samsas om en gemensam bild kring begreppen och tillsammans skapa ett språk som kan göra onlinekartan tydligare.

Ella på Course it matters 

Gratis startguide – kom igång online!

broken image

broken image