TV4 Köket går online med oss

– fyra pedagogiska argument för att utbilda online

I det här blogginlägget vill jag dela med mig erfarenheter från höstens samarbete med TV4 Köket.

Bland annat var jag aktiv i utformandet av den konceptuella idén och sammanställde pedagogiska argument. (Tyvärr var jag inte involverad i upplägget av kunskapsinnehållet förrän på slutet och kunde inte applicera CiM-metoden.)

Precis som alla andra kunskapsföretag vill TV4 Köket fördjupa och förmera relationen med sina tittare och kunder.

Och den här gången ville de göra det via en webbkurs.

Här kommer några av mina argument för att det skulle vara en smart idé.

Flera av argumenten tror jag nog att du redan känner till, men kanske finns en liten twist som gör att du blir lika övertygad som oss om webbkursens lärmässiga fördelar.

För så här är det nämligen:

1. Med en webbkurs kan deltagaren se, höra och göra.

Det där är inget mindre än en självklarhet. En webbkurs kan förmedla ämnet via videobaserade lektioner och övningar (film, ljud, text och bild). Då stimuleras flera sinnen och tillgodoser flera lärpreferenser – nästan som i verkliga livet.

Får man se någon göra något och sedan utföra samma aktivitet kommer man ihåg hela 90% av aktiviteten.

2. Deltagaren kan applicera kunskap och färdigheter direkt i sin egen verklighet.

Till skillnad från en fysisk kurs på plats kan deltagaren testa och prova hemma i köket, samtidigt som hen följer instruktioner. Man lär sig snabbare när man får träna i hemmamiljö (eller på arbetsplatsen).

Med inlärning på annan plats ökar risken för att man faller tillbaka i gamla vanor när man kommer hem.

broken image

3. Deltagaren lär i sin egen takt.

Deltagaren kan stoppa filmer, backa, spola fram och repetera specifika moment.

Studier i egen takt ger ökad individualisering och därför ökad inlärning.
 

4. Och en till aspekt på ökad individualisering.

Deltagaren kan se filmsekvenser långsammare/”slowmotion”, snabbare, förstorade, förtydligade via text eller bild.

Det blir enklare att utveckla specifika färdigheter när man får ta del av korta mikroträningar/nano-lektioner.

Vill du också förmera och fördjupa relationen med dina kunder? Vill du nå nya kundgrupper? Vill du göra det via en webbkurs?

broken image
broken image