Return to site

TV4 Köket satsar på utbildning med hjälp av Course it matters

– fyra pedagogiska argument till en webbkurs

I det här blogginlägget vill jag dela med mig erfarenheter från höstens samarbete med TV4 Köket.

Bland annat deltog jag i utformandet av den konceptuella idén och sammanställde pedagogiska argument. (Dessvärre var jag inte involverad i själva upplägget av kunskapsinnehållet förrän på slutet och kunde därför inte applicera CiM-metoden.)

Som alla andra vill TV4 Köket fördjupa och förmera relationen med sina matintresserade tittare och kunder.

Och den här gången ville de göra det via en webbkurs.

Här kommer några av mina argument för att det skulle vara en smart idé.

Flera av argumenten tror jag nog att du redan känner till, men kanske finns där en liten twist som gör att du blir lika övertygad som jag med webbkursens pedagogiska fördelar.

För så här är det nämligen:

1. Med en webbkurs kan deltagaren se, höra och göra.

Webbkursen förmedlar ämnet via videobaserade lektioner och övningar (ljud, text och bild). Det stimulerar flera sinnen och tillgodoser olika *lärstilar/intelligenser– nästan som i verkliga livet.

Får man se hur någon gör och sedan utföra samma aktivitet kommer man ihåg hela 90% av aktiviteten.

2. Till skillnad från en fysisk kurs kan deltagaren applicera kunskap och färdigheter direkt i sin verklighet.

Hen lär sig snabbare när hen får träna i sin naturliga miljö (hemma eller på arbetsplatsen). Med inlärning på annan plats ökar risken för att man faller tillbaka i gamla vanor när man kommer hem.

3. Deltagaren lär i sin egen takt.

Hen kan stoppa filmer, backa, spola fram och repetera specifika moment. Studier i egen takt ger ökad individualisering och därför ökad inlärning.
 

4. Och en till aspekt på ökad individualisering.

Deltagaren kan se filmsekvenser långsammare/”slowmotion”, snabbare, förstorade, förtydligade via text eller bild.

Det gör det enkelt att skapa mikroträningar/nano-lektioner för att kunna lyft fram och träna specifika färdigheter.

Lockar det här också dig?

Vill du också förmera och fördjupa relationen med dina kunder? Vill du nå nya kundgrupper? Vill du göra det via en webbkurs?

Då blir jag nyfiken, vilket ämne är det du skulle vilja paketera online?

Mejla gärna och berätta!

Ladda ner gratis här!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly