Visa, visa, visa!

· WEBBPEDAGOGIK,BYGG INGEN BOK PÅ BURK

Jag brukar alltid tjata "Visa, visa, visa" till mina studenter som går Webbkursprogrammet.  (Det här gäller vare sig de utbildar live till exempel via Zoom eller håller på att skapa en förproducerad onlinekurs.)

"Visa det du pratar om!" 

"Alltså PRATA inte bara om det – VISA det också!"

Allt för ofta ser jag kurshållare förklara något som skulle varit lämpligt att även VISA för deltagarna..  

Inte bara höra. 

Man kanske tipsar om en bok, nämner ett attribut, ett verktyg, etc. 

De pratar OM något. Och glömmer att en onlinekurs också har bild. Så prata inte bara, utan plocka fram det fysiska attributet om det går.

Peka, håll fram och visa! 

Om du inte kan visa det faktiska, fysiska attributet, dela då skärmen och visa en bild på attributet (och sluta sedan dela skärmen så snart visningen inte längre fyller någon funktion!)  

Som jag brukar hälsa mina studenter; "Vi kör inte podd – utan snarare "TV"...

Nyttja det visuella när du har tillgång till bilden som kanal. 

Nyttja mediet!

Är du med? 

Det finns förstås miljoner kreativa och komplexa sätt att tänka vad gäller att "nyttja mediet" och att gestalta. 

Är det något du brukar ha i åtanke?